КОНТАКТ

Уколико имате питања и сугестије, слободно нас контактирајте.

+381 64 14 79 577

skolakosarke@kosovskopomoravlje.org
organizacija@kosovskopomoravlje.org