ШКОЛА КОШАРКЕ КОСОВСКО ПОМОРАВЉЕ

Школа кошарке Косовско Поморавље тежи да деци ствара подстицајно окружење за развој интелектуалних способности, спортског духа и тимског рада. Кроз наше активности, желимо да подстакнемо љубав према кошарци и пружимо деци искуство бављења спортом и прилику за професионалну каријеру, што им је, због околности у којима живе, ускраћено.

АКТИВНОСТИ

СПОНЗОРИ